مجموعه: عجایب گردشگری چشمه گرند پیرسناتیک یکی از عجیب ترین چشمه های جهان است   چشمه آبگرم گرند پریسماتیک بزرگترین چشمه آبگرم کشور آمریکا عجیب ترین چشمه ی آب گرم در جهان، چشمه گرند پریسماتیک می باشد. این چشمه در ...