وزیر اطلاع رسانی لبنان در سخنانی پس از دیدار با رئیس پارلمان کشورش درخواست‌ها برای برکناری وی از سمتش به دنبال بحران شکل گرفت در روابط بیروت و اعضای شورای همکاری خلیج فارس را نوعی “باج‌خواهی” خواند. به گزارش ایسنا، ...