مجموعه: بهداشت بانوان یکی از عوامل ایجاد عفونت واژن استخرها می باشند   برای جلوگیری از عفونت قارچی واژن در استخر چه باید کرد؟ استخرها یکی از عامل های عفونت قارچی در زنان است که این امر در فصول گرم ...