مجموعه: بهداشت بانوان تنبلی تخمدان   علت و انواع تنبلی تخمدان چیست؟ تنبلی تخمدان از بیماری‌ های شایع در خانمها است که بیشتر به دلیل ارثی بودن در خانواده و فامیل رخ میدهد. عمده ترین نشانه این بیماری، عادت ماهیانه ...