مجموعه: بیماری ها و راه درمان هیپوترمی به زمانی گفته می شود که دمای بدن افت کند   درباره هیپوترمی یا انجماد بافت بدن چه می‌دانید؟   هیپوترمی یک نوع بیماری عمومی است که در نتیجه قرار گرفتن طولانی مدت در ...