مجموعه: بیماری های شایع کودکان گسترده ترین نوع تشنج در کودکان تشنج ناشی از تب است   تشنج ناشی از تب، شایع‌ترین نوع تشنج  تشنج ناشی از تب، اصلی ترین علت تشنج در رده ی سنی خردسال است. این عارضه ...