مجموعه: مشاوره خانواده خودزنی در موقع عصبانیت   خودزنی هنگام عصبانیت خودزنی به عمل وارد کردن صدمه عمدی به وسیله خود فرد به بدنش گفته می شود که کارهایی مانند بریدن دست یا سوزاندن را انجام می دهد. این کار ...