علی قمصری که در قالب پروژه‌ی «تار ایرانی» به تبریز سفر کرده است، آهنگ معروف «کوچه‌لر» را در خانه حیدرزاده‌ی این شهر نواخت. به گزارش ایسنا، پروژه «تار ایرانی» به همت و ایده‌ی علی قمصری و با محوریت تارنوازی طراحی ...