یک بازیگر پیشکسوت رادیو در پاسخ به این پرسش که با وجود رسانه‌های مختلف آیا هنوز هم امیدی به جذب مخاطب جوان به سمت رادیو وجود دارد؟ می گوید: من تصورم این است که هنوز هم دیر نشده؛ ما باید ...