سخنگوی دولت تاکید کرد که همه سلایق باید بتوانند کاندیدای خود را در انتخابات داشته باشند. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود که به صورت آنلاین برگزار شد،  اظهار کرد: عید سعید فطر را در ...