علی رضایی می‌گوید فدراسیون توان پرداخت هزینه تمرین حضوری مربیان خارجی حدادی و تفتیان را ندارد و این ورزشکاران می‌توانند از راه دور با مربیان خود در ارتباط باشند. به گزارش ایسنا، احسان حدادی و حسن تفتیان به تازگی با مسئولان ...