مجموعه: مکانهای تفریحی ايران شیراز شهر غنی در زمینه جاذبه های دیدنی ایران است   جاهای دیدنی شیراز؛ 13 جاذبه دیدنی شهر شعر و ادب  شهر شیراز به موجب قرار گیری در موقعیت جغرافیایی مناسب در ادوار مختلف کانون حاکمان ...