مجموعه: کارت پستال و تصاویر متحرک روز جهانی غذا   عکس و پوستر روز جهانی غذا روز جهانی غذا، تلنگری برای بیداری وجدان های به خواب رفته و روز هم دردی با گرسنگانی است که از ...