مجموعه: هنر و هنرمند عکس مصطفی زورمند   بیوگرافی و عکس های مصطفی زورمند مصطفی زورمند زاده 28 اردیبهشت ماه 78 در تهران ، خواننده می باشد. سبک هنری وی پاپ می باشد. اگر میخواهید بیشتر با این خواننده خوش ...