مجموعه: خلاقیت در کودکان انواع کاردستی با صدف   کاردستی با صدف قوای محرکه ساختن و خلق کردن یکی از تفاوتهای انسان با دیگر موجودات است . این تفاوت باعث می شود تا کودک نتواند بیکار باشد ...