قانون کپی رایت مسئله‌ای جدی است که همواره در عرصه فرهنگ و هنر جای بحث داشته و در دنیا قوانین سفت و سختی هم برای آن اعمال می شود. تفاوتی هم نمی‌کند فردی که قانون کپی رایت را زیر پا ...