مدل مانتو شیردهی

پوشیدن هر مانتویی در دوران شیردهی برای خیلی از مادران سخت است. این مادران می توانند از مانتوهایی که یقه ی آن ها باز باشد و یا در بالاتنه ی آن زیپ یا دکمه ای قرار گرفته باشد که در هنگان شیردادن راحت باشند، استفاده کنند. در ادامه نمونه هایی از مدل مانتو شیردهی را برای شما آورده ایم.

 

مدل یقه ی مانتو شیردهی, شیک ترین مدل مانتو شیردهی

مدل مانتو شیردهی

 

مانتو شیردهی, مدل مانتو شیردهی

شیک ترین مدل مانتو شیردهی

 

مدل یقه مانتوهای شیردهی, مدل یقه های مانتو شیردهی

مدل مانتو شیردهی ساده

 

ایده هایی برای مانتوهای شیردهی, طراحی و دوخت مانتو شیردهی

طراحی و دوخت مانتو شیردهی

 

شیک ترین مدل مانتو شیردهی, جدیدترین مانتوهای شیردهی

طراحی مدل مانتو

 

مدل مانتو شیردهی, مدل یقه ی مانتو شیردهی

طرز دوخت مانتو شیردهی

 

مدل مانتوهای شیردهی, مدل یقه مانتوهای شیردهی

ایده هایی برای مانتوهای شیردهی

 

مدل یقه های مانتو شیردهی, ایده هایی برای مانتوهای شیردهی

مدل یقه های مانتو شیردهی

 

ایده هایی برای مانتوهای شیردهی,مدل مانتو شیردهی

طراحی مدل مانتو شیردهی

 

طراحی و دوخت مانتو شیردهی,مانتو شیردهی

مانتوهای مناسب شیردهی

 

مدل یقه ی مانتو شیردهی, شیک ترین مدل مانتو شیردهی

مدل مانتو مناسب شیردهی

 

مانتو شیردهی, مدل مانتو شیردهی

مانتوهای مناسب شیردهی

 

مدل یقه مانتوهای شیردهی, مدل یقه های مانتو شیردهی

مدل یقه ی مانتو شیردهی

 

ایده هایی برای مانتوهای شیردهی, طراحی و دوخت مانتو شیردهی

مانتوهای مناسب شیردهی

 

گردآوری: بخش مد بیتوته

 

 

Beytoote