کتایون ریاحی و حیوان خانگی اش!

کتایون ریاحی بازیگر با سابقه کشورمان که فعالیت های زیادی در عرصه تلویزیون و سینما داشته است در سن ۵۹ سالگی فعالیت های خود را کم رنگ تر کرده است و فعالیت های خیرخوانه انجام می دهد.

عکس های تازه منتشر شده از کتایون ریاحی در فضای مجازی با حیوان خانگی اش این روزها مورد توجه کاربران زیادی بوده است این بازیگر با سابقه فعالیت های هنری زیادی داشته است این عکس ها از سوی کاربران زیادی مورد بازدید قرار گرفته است.

کتایون ریاحی و حیوان خانگی اش!

کتایون ریاحی و حیوان خانگی اش!

منبع : آرگا

arga