از سال ۱۴۰۱، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد تنها می‌توانند در رشته مرتبط خود آزمون دهند (بروزرسانی: لغو شد)