گرد و خاک ستاره ایرانی در لیگ امارات / قایدی در یک نیمه دبل کرد