لحظه هولناک فرو رفتن یک زن در زمین

برترین‌ها: ویدئویی تلخ از افتادن یک مادر با بچه بغلش به داخل سوراخی که ناگهانی و به خاطر فرونشست زمین در کرمانشاه ایجاد شد، در فضای مجازی منتشر و با واکنش هایی همراه شد.

 کارشناسان دلیل ایجاد فرونشست ها را حفر چاه و کاهش آب های زیرزمینی اعلام کرده اند.

لحظه هولناک فرو رفتن یک زن در زمین

کاربر دیگری نوشت: «به نظرم این به آب های زیرزمینی ربطی نداشته باشه و یه چاه بوده که توی شهر دیواره هاش نشست کرده.»

کاربری هم نوشت: «هرچی بوده خدا کنه حال بچه و مادر خوب باشه.»

لحظه هولناک فرو رفتن یک زن در زمین

bartarinha

همچنین بخوانید:   واتساپ طراحی جدیدی برای تماس‌های صوتی در نظر دارد