تأملی تاریخی در مقتل العباس (ع)

یک کارشناس دینی گفت:درباره نحوه شهادت حضرت عباس (ع) دو گزارش وجود دارد. حکایت اول اگرچه در منابع متقدم و معتبر تاریخی و علمای شیعه آمده است، ولی به واسطه اعراض روضه‌خوانان معروفیتی ندارد.