بسته عکس اجتماع یوم العباس در کرج

گزارش تصویری برگزاری اجتماع یوم العباس(ع) کرج را در این خبر مشاهده کنید.