انتقاد وزارت امور خارجه آمریکا از تحقیقات دموکرات‌ها درباره پمپئو

وزارت امور خارجه آمریکا از دموکرات‌ها برای اینکه مایک پمپئو را یک بازیگر نمایش سیاسی توصیف کرده بودند، انتقاد کردند.