کرونا ۹۲ مازندرانی دیگر را راهی بیمارستان کرد

۹۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های مازندران بستری شدند.