افزایش ترافیک در جاده‌های کردستان

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی کردستان گفت: با توجه به افزایش بار ترافیک در جاده‌های کردستان رعایت نکات ایمنی ضروری است.