واژگونی مرگبار وانت دربابل

انحراف و واژگونی یک دستگاه وانت در بابل ۲ کشته و زخمی برجای گذاشت.