اقامتگاه‌های بوم‌گردی چگونه از بحران رکود کرونایی خارج می‌شوند؟

جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور تلاش می‌کند با حمایت از تولید محصولات بومی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی روستایی را از بحران رکود کرونایی خارج کند.