کلنگ زنی مجتمع دامداری ۷۲۰ راسی روستای آریت پاوه

به مناسبت هفته دولت مجتمع دامداری ۷۲۰ راسی روستای آریت پاوه کلنگ زنی و طرح آسفالت و بهسازی پاوه- شمشیر افتتاح شد.