پیرغلامان حسینی در زنجان تجلیل شدند

همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی در مجموعه تاریخی و فرهنگی کارخانه کبریت سابق زنجان برگزار شد.