نماز ظهر عاشورا در شادگان اقامه می‌شود

باهلی گفت: نماز ظهر عاشورا با رعایت نکات بهداشتی در خیابان امام خمینی (ره) شهرستان شادگان اقامه می‌شود.