راه اندازی ایستگاه زمینی رصد ماهواره‌های ناهید۲ و پارس ۱ در تبریز

رییس پژوهشکده رانشگر‌های فضایی تبریز گفت: ایستگاه زمینی رصد ماهواره‌های ناهید ۲ و پارس ۱ که در تبریز در حال راه‌اندازی و تکمیل است تا ۱۰ روز دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.