۲۵ حلقه چاه غیر مجاز با دستور مقام قضایی در مهاباد مسدود شد

مدیر امور آب مهاباد از انسداد ۲۵ حلقه چاه غیر مجاز آب از منابع زیرزمینی در شهرستان مهاباد خبر داد.