بازآفرینی،قصه کش دار نوسازی بافت اطراف حرم رضوی

رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: باید به جای مداخله مستقیم در طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، بازآفرینی مورد تاکید باشد.