بیماری مشمشه تهدیدی جدی برای پرورش دهندگان اسب

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فهرج گفت: مشمشه، به عنوان بیماری مشترک بین انسان و حیوان تهدیدی جدی برای پرورش دهندگان اسب است.