برگزاری همزمان دو مراسم عزاداری در مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: همزمان دو مراسم عزاداری در مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار شد.