مشارکت زنجانی ها در بازسازی و توسعه عتبات عاليات قابل توجه است

مسئول مشارکت‌های مردمی ستادبازسازی عتبات عالیات استان زنجان گفت: مشارکت مردم استان زنجان در بازسازی عتبات عالیات قابل توجه بوده و این نشان از ارادت ویژه مردم این استان به اهل بیت (ع) دارد.