نامزد‌های انتخاباتی حق تشکیل ستاد انتخاباتی ندارند/ بیشترین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط عزاداران محرم انجام شد

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: نامزد‌های انتخاباتی حق تشکیل ستاد انتخاباتی ندارند و صرفا تنها در فضای مجازی و صدا و سیمای استانی تبلیغات انجام شود.