پلمب باشگاه‌های ورزشی متخلف در بویراحمد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بویراحمد گفت: ۴ باشگاه ورزشی متخلف در بویراحمد پلمب شدند.