کاشت ۸ هزار و ۵۰۰ بوته گل اختر در سطح شهرداری منطقه ۴

مسئول فضای سبز شهرداری منطقه ۴ تبریز گفت: ۸ هزار و ۵۰۰ بوته گل اختر در سطح منطقه کاشت شده است.