اهدا زمین ۳ هزار متری به آموزش و پرورش مهاباد

مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش مهاباد گفت: خیر مهابادی زمین ۳ هزار متری را به آموزش و پرورش این شهرستان اهدا کرد.