بازدید استاندار قزوین از یک واحد تولیدی فعال در حوزه چاپ

استاندار قزوین از یک واحد تولیدی فعال در حوزه چاپ در شهرک صنعتی کاسپین بازدید کرد.