فاریاب کرمان لرزید

زمین لرزه ای به بزرگي ۳.۵ شهرستان فاریاب در جنوب استان کرمان را لرزاند