سرقت حرفه‌ای در ۱۰ ثانیه + فیلم

یک سارق حرفه‌ای، در کمتر از ۱۰ ثانیه از یک خودرو که در کوچه پارک شده بود، سرقت کرده است.