تکایا در هفته تهران برجسته شوند

حسینی میلانی گفت: معرفی تکایا قدیمی و تاریخی تهران و برجسته کردن موقعیت آن‌ها در سطح محلات، یکی از موضوعاتی است که امسال در هفته تهران می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.