پویش ایران همدل جان یکی از مجروحین حوادث آبان ماه را نجات داد

با هماهنگی‌ های انجام شده از سوی کمپین ایران همدل، دانیال عساکره در یکی از بیمارستان‌ های کشور بستری شد.