عشق به «سیدالشهدا (ع)» را از کودکی آموختم

بازیگر تلویزیون گفت: من همیشه در هیئت‌های مذهبی حضور پیدا می‌کنم، هرچند این روز‌ها به واسطه شیوع بیماری کرونا خانه نشین شده ام، اما از هر فرصتی برای حضور در عزاداری «سیدالشهدا (ع)» استفاده می‌کنم.