بخش خبری مجله خبری یازدهم شهریور ۹۹ + فیلم

بخش خبری مجله خبری به موضوعات مختلفی چون بازار بورس و ماه محرم پرداخته است.