جزئیات ذخایر بنزین کشور/ منع صادرات گاز ایران به کشور عراق صحت ندارد

زنگنه گفت: کشور عراق راغب به دریافت گاز از ما است و اینکه بگویند نیاز به گاز ایران نداریم صحت ندارد.