مذاکره یونان با فرانسه براي خرید جنگنده

در بحبوحه تنش‌های یونان و ترکیه برسر دریای مدیترانه، مقامات آتن برای خرید تجهیزات نظامی و جنگنده از فرانسه، با مقامات فرانسوی مذاکره می‌کنند.